Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇potek satış bedelinin pay edilmesi

  1. Mehmet

    İpotek Satış Bedelinin Pay Edilmesi

    Haciz olunmuş mallar tamamıyla satılır, bedelleri alakadarlara hisselerine göre paylaştırılır ve bir kısmı satıldıktan sonra icabına göre bedeli hisseleri nispetinde alakadarlara avans olarak dağıtılır. Haciz, paraya çevirme ve paylaştırma gibi bütün alacaklıları alakadar eden masraflar önce...
Üst