Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇potek ödeme emri

  1. Mehmet

    İpotek Ödeme emri

    Muaccel alacaklar için icra memuru, borçluya ve varsa taşınmaz sahibi üçüncü şahsa aşağıdaki kayıtlara uygun olmak üzere birer ödeme gönderir. Ödeme müddeti otuz gündür. Yedi gün içinde itiraz olunmaz ve yazılı müddet içinde borç ödenmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği bildirilir.
Üst