Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇potek kıymet takdiri

  1. Mehmet

    İpotek Kıymet Takdiri

    Haczi yapan memur, haczettiği malın kıymetini takdir eder. İcabında bilirkişiye müracaat edebilir. Bilirkişi tarafından kıymet takdiri raporu hazırlanır. Kıymet takdiri raporu taşınmazın takyidatındaki ilgililere ve borçlulara tebliğ edilir. Kıymet takdiri ilgililere tebliğ edildikten sonra 7...
Üst