Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    MADDE 70 - (1) 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1/10/2017 tarihinde yürürlükten kalkar.
Üst