Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar

    MADDE 69 - (1) Büyükşehir belediyeleri ile il belediyeleri, ikinci fıkrada belirtilen değiştirilemeyen hükümler dışında kalan hususlarda, beldenin tarihi ve yöresel şartlarını gözetmek kaydıyla Bakanlık onayına sunulmak üzere imar yönetmeliği hazırlayabilirler. İdarelerin imar yönetmelikleri...
Üst