Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu yol genişliklerine göre bina kat adetleri

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Yol genişliklerine göre bina kat adetleri

    MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevcut uygulama imar planlarında kat adetleri veya bina yükseklikleri belirtilmemiş parsellerde; a) (Değişik:RG-25/7/2019-30842) Bina yükseklikleri, 28 inci maddede katın bulunduğu konuma göre ayrı ayrı belirtilmiş olan azami kat...
Üst