Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu yapı ruhsatına ilişkin genel hükümler

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Yapı ruhsatına ilişkin genel hükümler

    MADDE 54 – (1) Kanun ve bu Yönetmelikle getirilen istisnalar dışında yapı ruhsatı alınmaksızın hiçbir yapının inşasına başlanamaz. (2) Ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşasına başlanmayan veya 5 yıllık ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan...
Üst