Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu yapı ruhsatı işlemleri

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Yapı ruhsatı işlemleri

    MADDE 55 – (1) Yapı ruhsatı işleri bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. (2) Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadilat yapmak üzere parsele ait imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı ve uygulama imar planına esas onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun parselin...
Üst