Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu yapı projeleri

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Yapı projeleri

    MADDE 57 – (1) Yapı sahibi veya vekilince 55 inci maddede sayılan belgelere göre ilgili kanun, plan, bu Yönetmelik, Türk Standartları, çevre şartları, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve ilgili bütün mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere bu maddede belirtilen projeler hazırlatılır. (2) Mimari...
Üst