Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu yapı kullanma izinlerinde başvuru bilgi istenmesi

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Yapı kullanma izinlerinde başvuru bilgi istenmesi

    MADDE 65 - (1) Yapı kullanma izinlerine ilişkin başvurularda, başvuru sahibinin dilekçesi veya idare tarafından hazırlanmış matbu form ile yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğuna, uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığına ve yapının kullanılmasında fen ve sağlık bakımından mahsur görülmediğine...
Üst