Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu tanımlar

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Tanımlar

    MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Aplikasyon krokisi: Kadastro (Değişik ibare:RG-11/3/2020-31065) faaliyetleri kapsamında düzenlenen, ada ve/veya parsellerin arazide aplike edilmesi, varsa sabit tesislerden röperlenmesi işlemleri ile kenar ölçüleriyle birlikte köşe koordinatlarının...
Üst