Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu su depoları

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Su depoları

    MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen, a) Çok yüksek yapılarda 30 m3’ten, b) Umumi binalar ve yüksek katlı yapılarda 15 m3’ten, c) 10 bağımsız bölüme kadar konut binalarında 3 m3’ten, ç) Diğer binalarda 5 m3’ten, az olmamak üzere yapının kullanma amacı, günlük su ihtiyacı, seçilen...
Üst