Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu şantiye binaları

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Şantiye binaları

    MADDE 63 - (1) Lüzum ve ihtiyaca göre belirli bir süre içinde yapılıp yıkılması gereken şantiye binaları bu Yönetmelikte belirlenen ölçülere tabi değildir. Şantiye binaları, yapı ruhsatı alınan parsellerde yapılır. Şantiye binası için ayrıca yapı ruhsat aranmaz. Ancak şantiye binasının inşaat...
Üst