Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu saçaklar

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Saçaklar

    MADDE 42 - (1) Uygulama imar planında belirlenmemiş ise 1.00 metreyi geçmeyen saçak yapılabilir. Saçakların şekli ve genişliği, yörenin mimari karakterine ve yapılacak yapıların özelliğine göre mimari estetik komisyonu kararı alınarak ilgili idarece de tayin edilebilir. (2) Saçaklar parsel...
Üst