Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu pasajlar

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Pasajlar ve alışveriş merkezleri

    MADDE 47- (1) Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajların: a) Taban döşemesi üzerinden tavan alana kadar olan yüksekliğinin 3.50 metreden, uzunluğunun 30.00 metreden az olmaması, b) Her biri 1.50 metreden dar olmayan en az 2 giriş-çıkış kapısı ile yeteri kadar havalandırma bacası veya...
Üst