Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu parsele ilişkin hükümler

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Parsele ilişkin hükümler

    MADDE 8- (1) Parselasyon planına göre müstakil yapı yapılmasına müsait tapuya tescilli imar parseli oluşması ve mülkiyet değişikliği olmaması halinde; yapılaşma için, parselasyon planının tamamının tapuya tescil şartı beklenmez. (2) Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalar...
Üst