Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları

    MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelikte tanımlanan kullanım alanlarına ilişkin yapılaşma koşulları aşağıdaki gibidir: a) Merkezi iş alanı: Yönetimle ilgili idari tesis alanları, iş hanı, çarşı, çok katlı mağaza, banka gibi ticaret ve finans tesis alanları, turizm tesis alanları, sosyal kültürel tesis...
Üst