Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu parsel büyüklükleri

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Parsel büyüklükleri

    MADDE 6 – (1) İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri; arazi meyili, yol durumu, mevcut yapılar ve benzeri gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan...
Üst