Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu paratonerler

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Paratonerler

    MADDE 53 – (1) İçinde patlayıcı madde bulundurulan yerlerle, sivri ve yüksek bina ve tesislere Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, TSE Standartlarına uygun paratoner konması mecburidir.
Üst