Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu mimari

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Mimari estetik komisyonları

    MADDE 66 - (1) Bu Yönetmelik esaslarına göre kurulan komisyonun çalışma usul ve esasları idarece belirlenir. (2) Komisyon beş uzmandan teşkil eder, salt çoğunlukla toplanır, kararlar oyçokluğu ile alınır. (3) İlgili idareler, gerekmesi halinde ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla...
Üst