Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu mevcut teşekkül

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Mevcut teşekkül

    GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre ve mevzuatına uygun olarak kısmen veya tamamen yapılaşması teşekkül etmiş imar adalarında, imar planında aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla, yapı yaklaşma mesafeleri, kotlandırma, arka bahçelerin tesviyesi ile...
Üst