Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu merdivenler

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Merdivenler

    MADDE 31- (1) Merdiven kolu ve sahanlıklar: a) Ortak merdiven kolu ve sahanlık genişlikleri konut yapılarında Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hesap edilecek kaçış genişliğinden az olmamak üzere 1.20 metreden, diğer yapılarda 1.50 metreden, konutlarda bağımsız...
Üst