Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu köşe başı parsellerde kotlandırma

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Köşe başı parsellerde kotlandırma

    MADDE 13- (1) Köşe başı parsellerde; a) Parselin cephe aldığı yollardan yüksek olanına göre kot verilir. b) Bu binalarda 11 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarındaki esaslara göre cepheleri ve derinlikleri boyunca kademelendirme yapılarak düşük kottaki yol için belirlenen bina...
Üst