Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar

    MADDE 22 - (1) 5 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen esaslar dâhilinde; a) Taban alanına dâhil edilmeyen kullanımlar, b) (Mülga:RG-25/7/2019-30842) c) Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgâr kesici cam panellerle kapatılmış olsa dahi açık oturma yerleri, ç)...
Üst