Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu kapı

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Kapı ve pencereler

    MADDE 39 - (1) Bütün yapılarda; a) Kapı yükseklikleri 2.10 metreden, b) (Değişik:RG-30/9/2017- 30196) (2) Kapı net (temiz) genişlikleri bina giriş kapılarında 1.50 metreden, kapıların çift kanatlı olması halinde bir kanat 1.00 metreden, c) Bağımsız bölüm giriş kapılarında 1.00 metreden...
Üst