Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu kamu alanları

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Kamu alanlarında yapılacak yapılarda ruhsat

    MADDE 56 – (1) Kanun ve diğer mevzuat kapsamında Bakanlığa görev olarak verilen yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, imar durum belgesi, kanal ve yol kotu tutanaklarını düzenleme, yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin faaliyetler ve bu...
Üst