Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu kagır yapılarda aranan şart

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Yığma ahşap ve kâgir yapılarda aranan şartlar

    MADDE 50 - (1) Binalar, güncel teknik mevzuat ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak; a) Binayı etkiyebilecek bileşik etkilere karşı yeterli dayanıma sahip olacak ve etkileri güvenli bir şekilde zemine aktarabilecek ve aynı zamanda civar yapılara herhangi bir zarar vermeyecek şekilde, b)...
Üst