Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu i̇stinat

  1. Mehmet

    İmar Kanunu İstinat duvarları

    MADDE 60 - (1) Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hallerde, belediyenin ilgili biriminden istinat duvarı için, yanal yüzey alanı üzerinden ruhsat alınması mecburidir. Bu tür parsellerde yapılacak binalara istinat duvarı tamamlanmadan önce hiçbir şekilde yapı kullanma izni verilmez.
Üst