Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu i̇ki yola bakan ara parsellerde kotlandırma

  1. Mehmet

    İmar Kanunu İki yola bakan ara parsellerde kotlandırma

    MADDE 14- (1) Parselin cepheli olduğu yollar arasında kot farkı bulunması halinde düşük kottaki yol ve yüksek kottaki yolun siluetleri açısından ilgili idaresince değerlendirilerek kotlandırma yapılır. (2) Bu binalarda 11 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarındaki esaslara göre cepheleri...
Üst