Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu i̇fraz

  1. Mehmet

    İmar Kanunu İfraz ve tevhit

    MADDE 7- (1) Parselasyon planı bulunan yerlerde, daha sonra plan değişikliği veya revizyonu yapılması halinde bu planlar ile belirlenen; umumi hizmet alanına isabet eden taşınmazlar ile imar istikameti önünde kalan donatı alanları, kamu eline geçmeden tevhit ve ifraz yapılamaz. (2) Bir imar...
Üst