Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu fosseptikler

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Fosseptikler

    MADDE 37 - (1) Genel olarak pis su kuyuları ile fosseptikler komşu hudutlarına 5.00 metreden fazla yaklaştırılmaz. Ancak bahçe mesafelerinin müsait olmaması halinde özellikle bitişik yapı nizamına tabi yerlerde fenni ve sıhhi mahzur bulunmadığı takdirde bu mesafeleri azaltmaya veya birkaç...
Üst