Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu fenni mesuliyet

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Fenni mesuliyet

    MADDE 68 - (1) Fenni mesuliyet hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgililerin sicillerinin tutulmasına dair esaslar aşağıda belirlenmiştir. (2) Fenni mesuller, 57 nci maddede belirtilen esaslara göre düzenlenen ruhsat eki projelerin uygulanmasının denetimi için mal sahibi veya vekili tarafından...
Üst