Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu esaslı tadilat

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Esaslı tadilat

    MADDE 58 - (1) Mevcut yapının esaslı tamir ve tadili, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmaması şartı ile imar planı, bu Yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilir. Ancak, ilave esaslı tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur...
Üst