Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu elektronik haberleşme istasyonları

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Elektronik haberleşme istasyonları

    MADDE 62 - (1) Kamuya ait umumi hizmet alanları ile ilgili idarelerin tasarrufu altındaki yol, otopark, yaya bölgesi gibi yerlerde kamu hizmetinin yürütülebilmesi ve iletişimin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü alınmak suretiyle...
Üst