Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu eksik katlı bina yapılması

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Eksik katlı bina yapılması

    MADDE 25- (1) Planla veya bu Yönetmelikle belirlenen kat adedine veya bina yüksekliğine uygun olarak bahçe mesafesi bırakılmak ve ilgili idarenin uygun görmesi, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen koşullar sağlanmaksızın ilave kat yapılamayacağının ilgilisine tebliğ edilmesi kaydıyla daha...
Üst