Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu dayanak

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Dayanak

    MADDE 3 – (Değişik:RG-01/3/2019-30701) (1) Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve...
Üst