Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu çıkmalar

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Çıkmalar

    MADDE 41 - (1) Binalarda taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşmamak şartı ile binanın her cephesinde açık ve kapalı çıkma yapılabilir. Ancak: a) Kapalı çıkmalar; 1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları içerisinde kalmak koşuluyla yapı yaklaşma sınırından itibaren en...
Üst