Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu çatılar

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Çatılar

    MADDE 40- (1) Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların mimari karakterine, yapılacak binanın nitelik ve ihtiyacına uygun olması şarttır. (2) Çatı eğimleri, kullanılacak çatı malzemesi ile yörenin mimari özelliği ve iklim şartları dikkate alınarak ilgili idarenin tasvibi ile tayin edilir. Çatı...
Üst