Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu bir parselde birden fazla bina yapılması

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Bir parselde birden fazla bina yapılması

    MADDE 24- (1) Uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa bu Yönetmeliğin bahçe mesafeleri ile ilgili hükümlerine uyulması kaydı ile bir parsele, birden fazla bina yapılabilir. (2) Bir parselde birden fazla binanın projelendirilmesi halinde, binalar arası mesafe her binanın yüksekliğine göre...
Üst