Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu binalara kot verilmesine ilişkin esaslar

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Binalara kot verilmesine ilişkin esaslar

    MADDE 10- (1) İmar planlarında aksine bir hüküm bulunmaması halinde yoldan kotlandırma esastır. (2) Kot alınan noktanın tespitinde sokak silueti dikkate alınır. (3) Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda, arazi yapısına ve yollara uyumlu kotlandırma yapmak için, ilgili idarenin...
Üst