Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu bakanlık denetçilerinin özellikleri

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Bakanlık denetçilerinin yetkilendirilmesi ve özellikleri

    GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 67 nci maddede sayılan yapı tatil tutanağı tanzim etme, mühürleme ve yıkım kararına ilişkin rapor düzenleme işi ile imar denetimine ilişkin diğer görevler, yeni bir düzenleme ile yetkilendirme yapılıncaya kadar, Bakanlık Oluru ile “Bakanlık Denetçisi” olarak yetkilendirilip...
Üst