Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu bakanlığın denetim yetkisi

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Bakanlığın denetim yetkisi

    MADDE 67 - (1) Bakanlık; ilgili idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan veya onaylanan mekânsal planları, harita ve parselasyon planlarını, etüt ve projeleri, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerini, enerji kimlik belgelerini incelemeye, varsa...
Üst