Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu bahçe duvarları

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Bahçe duvarları

    MADDE 43- (1) (Değişik cümle:RG-23/1/2021-31373) Bahçe duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde, yoldan kotlandırılan binalarda kaldırım üst kotundan itibaren 0.50 metreyi, yoldan yüksek olup tabi zeminden kotlandırılan binalarda ise parselin yol sınırındaki...
Üst