Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu asansörler

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Asansörler

    MADDE 34- (1) (Değişik:RG-28/7/2018-30492) Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç uygulama imar planına göre kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunludur. İskân edilen ve ortak alan bulunan bodrum katlar dâhil kat adedi 4 ve daha...
Üst