Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu arka bahçelerin tesviyesi

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Arka bahçelerin tesviyesi

    MADDE 18 - (1) Tabii zemini ±0.00 kotunun üstündeki arka bahçe zemininin bu kota kadar kazılması esastır. Ancak, kayalık zeminlerde veya parsel arka sınırındaki ortalama tabii zeminin +2.00 kotundan yukarıda olması halinde, gerekli önlemler alınarak bina arka cephesinden itibaren 3.00 metrelik...
Üst