Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu amaç

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Üst