Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇lamsız i̇cra nedir

  1. Mehmet

    İlamsız İcra Nedir?

    Mahkemenin sonuçlanma şeklini gösteren belge olan ilam, İcra Hukuku’nda ilamsız icra takibinde geçersizdir. Yani mahkemenin verdiği karara gerek duyulmadan icra takibi ve haciz işlemleri başlatılabilir. İlamsız icra takip yolları, 3 şekilde gerçekleştirilir: Genel haciz yoluyla takip Kambiyo...
Üst