Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇kinci zümrenin mirasçılığı

  1. Mehmet

    İkinci Zümrenin Mirasçılığı

    Yukardaki şemada da görüldüğü üzere diyelim ki, mirasbırakanın vefatında geride kimler vardır? Baktığımız zaman, evet, Ç1 dünyaya gelmiştir ama mirasbırakanın vefatından önce ölmüştür. Evet, Ç2 dünyaya gelmiştir ama mirasbırakanın vefatından önce o da ölmüştür ve yavaş yavaş nereye çıkacağız...
Üst