Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇htilaflar

  1. Mehmet

    İhtilafların Çözümü

    Sözleşmenin tarafları arasında sözleşmeden doğabilecek ihtilafların çözümü hususunu taraflar serbestçe kararlaştırabilirler. Bu husus düzenlenmediği taktirde yasa koyucu belirlediği tahkim, icra ve dava haklarını kullanabileceklerdir. Borçlar kanununun genel hükümlerine göre bir sözleşmeden...
Üst