Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇cranın geri bırakılması

  1. Mehmet

    İpotek İcranın geri bırakılması

    İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra mahkemesine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilir. İtfa veya imha iddiası yetkili merciler tarafından yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya...
Üst